Temporal and Spatial Variations of Enriched Source Components in Linzizong Volcanic Succession, Tibet, and Implications for the India-Asia Collision

An Lin Liu, Qing Wang, Di Cheng Zhu, Peter A. Cawood, Ying Xia, Shi Min Li, Sheng Ao Liu, Fang Huang, Li Liu, Zhi Dan Zhao, Xuan Xue Mo

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

Filter
Active

Search results