Spatiotemporal or temporal index to assess the association between temperature variability and mortality in China?

Kejia Hu, Shanshan Li, Jieming Zhong, Xuchao Yang, Fangrong Fei, Feng Chen, Qi Zhao, Yunquan Zhang, Gongbo Chen, Qian Chen, Tingting Ye, Yuming Guo, Jiaguo Qi

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

2 Citations (Scopus)
Filter
Curtailed

Search results