Self-oscillating optical frequency comb generator based on an optoelectronic oscillator employing cascaded modulators

Jian Dai, Xingyuan Xu, Zhongle Wu, Yitang Dai, Feifei Yin, Yue Zhou, Jianqiang Li, Kun Xu

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

36 Citations (Scopus)
Filter
Conference Paper

Search results