Residential greenness and blood lipids in urban-dwelling adults: The 33 Communities Chinese Health Study

Bo Yi Yang, Iana Markevych, Joachim Heinrich, Michael S. Bloom, Zhengmin Qian, Sarah Dee Geiger, Michael Vaughn, Shan Liu, Yuming Guo, Shyamali C. Dharmage, Bin Jalaludin, Luke D. Knibbs, Da Chen, Pasi Jalava, Shao Lin, Steve Hung-Lam Yim, Kang Kang Liu, Xiao Wen Zeng, Li Wen Hu, Guang Hui Dong

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

34 Citations (Scopus)
Filter
Curtailed

Search results