Overexpression of the transcription factor ATF3 with a regulatory molecular signature associates with the pathogenic development of colorectal cancer

Feng Yan, Le Ying, Xiaofang Li, Bin Qiao, Qiaohong Meng, Liang Yu, Xiangliang Yuan, Shu Ting Ren, David W. Chan, Liyun Shi, Peihua Ni, Xuefeng Wang, Dakang Xu, Yiqun Hu

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

24 Citations (Scopus)
Filter
Finished

Search results