Massive Dirac fermions and strong Shubnikov-de Haas oscillations in single crystals of the topological insulator Bi2Se3 doped with Sm and Fe

Weiyao Zhao, Chi Xuan Trang, Qile Li, Lei Chen, Zengji Yue, Abuduliken Bake, Cheng Tan, Lan Wang, Mitchell Nancarrow, Mark Edmonds, David Cortie, Xiaolin Wang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

6 Citations (Scopus)
Filter
Active

Search results