L’ús del portafolis europeu de les llengües en versió electrònica (ePEL+14) en l’aprenentatge formal i no formal de la llengua i cultura catalana

Olatz Lopez Fernandez

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

Abstract

Aquest article presenta el portafolis europeu de les llengües en versió electrònica (ePEL+14), validat pel Consell d’Europa l’any 2010. En primer lloc, es fa una introducció sobre què és un portafolis educatiu i com s’ha passat al portafolis electrònic per a l’ensenyament de llengües. En segon lloc, es descriu aquest nou portafolis electrònic europeu adreçat a l’aprenentatge de llengües i cultures, i que pot ser utilitzat com a suport per a l’ensenyament de llengües, com a instrument transversal per fomentar l’autonomia de l’aprenent de llengües cap a l’adquisició progressiva dels nivells del Marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER) o com a eina d’autoaprenentatge de les competències lingüístiques assolides per part de l’aprenent de llengües autònom. En darrer lloc, s’extreuen algunes conclusions preliminars de l’experiència d’incorporar l’ePEL+14 als Erasmus Intensive Language Courses (EILC) de llengua catalana de la Xarxa Vives d’Universitats.
Original languageCatalan, Valencian
Pages (from-to)2-8
Number of pages7
JournalLlengua i Us
Volume52
Publication statusPublished - 2012
Externally publishedYes

Cite this