Hyperbolic polaritonic crystals with configurable low-symmetry Bloch modes

Jiangtao Lv, Yingjie Wu, Jingying Liu, Youning Gong, Guangyuan Si, Guangwei Hu, Qing Zhang, Yupeng Zhang, Jian-Xin Tang, Michael S. Fuhrer, Hongsheng Chen, Stefan A. Maier, Cheng-Wei Qiu, Qingdong Ou

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

16 Citations (Scopus)
Filter
Active

Search results