Hydrogenation synthesis of blue TiO2 for high-performance lithium-ion batteries

Jingxia Qiu, Sheng Li, Evan MacAlpin Gray, Hong Wei Liu, Qinfen Gu, Chenghua Sun, Chao Lai, Huijun Zhao, Shanqing Zhang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

149 Citations (Scopus)
Filter
Finished

Search results