Könsskillnader i preferenser för sjukfrånvaro

Translated title of the contribution: Gender differences in preferences for health-related absences from work

Daniel Avdic, Per Johansson

Research output: Book/ReportOther ReportResearchpeer-review

Abstract

Kvinnor är i genomsnitt mer sjukfrånvarande än män. Samtidigt lever de längre. Detta motstridiga mönster tyder på att en del av könsskillnaden i sjukfrån­varo härstammar från faktorer som inte är relaterade till faktiska hälsoskillnader. Vi undersöker om mäns sjukfrånvaro är annorlunda än kvinnors efter en sjukhusinläggning. Vi finner att män är mindre sjukfrånvarande än kvinnor. Vår tolkning är att det beror på olikheter i riskpreferenser mellan könen på så sätt att kvinnorna i genomsnitt har ett mer förbyggande beteende. En tredjedel av skillnaden kan härledas till att kvinnor har ett större ansvar för hushållet än män. Anledningen till detta kan potentiellt vara att hälsan för den med hushållsansvar är viktigare för hushållet än hälsan för den med huvudsakligt ansvar för arbetsinkomst.
Translated title of the contributionGender differences in preferences for health-related absences from work
Original languageSwedish
Place of PublicationUppsala Sweden
PublisherInstitute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU)
Number of pages32
Publication statusPublished - 2013
Externally publishedYes

Publication series

NameIFAU Report Series
PublisherInstitute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU)
ISSN (Print)1651-1158

Cite this