Direct observation of 2D electrostatics and ohmic contacts in template-grown graphene/WS2 heterostructures

Changxi Zheng, Qianhui Zhang, Bent Weber, Hesameddin Ilatikhameneh, Fan Chen, Harshad Sahasrabudhe, Rajib Rahman, Shiqiang Li, Zhenchen Chen, Jack Hellerstedt, Yupeng Zhang, Wen Hui Duan, Qiaoliang Bao, Michael S. Fuhrer

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

52 Citations (Scopus)
Filter
Finished

Search results