Covalent-cross-linked plasmene nanosheets

Yiyi Liu, Bo Fan, Qianqian Shi, Dashen Dong, Shu Gong, Bowen Zhu, Runfang Fu, San H. Thang, Wenlong Cheng

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

10 Citations (Scopus)

Search results