Cell sheet-like soft nanoreactor arrays

Qianqian Shi, Zijun Yong, Md Hemayet Uddin, Runfang Fu, Debabrata Sikdar, Lim Wei Yap, Bo Fan, Yiyi Liu, Dashen Dong, Wenlong Cheng

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

2 Citations (Scopus)
Filter
Finished

Search results