Asymmetrically porous anion exchange membranes with an ultrathin selective layer for rapid acid recovery

Xiaocheng Lin, Ezzatollah Shamsaei, Biao Kong, Jefferson Zhe Liu, Dongyuan Zhao, Tongwen Xu, Zongli Xie, Christopher D. Easton, Huanting Wang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

17 Citations (Scopus)

Search results