Associations between long-term exposure to air pollution and blood pressure and effect modifications by behavioral factors

Na Li, Gongbo Chen, Feifei Liu, Shuyuan Mao, Yisi Liu, Suyang Liu, Zongfu Mao, Yuanan Lu, Chongjian Wang, Yuming Guo, Hao Xiang, Shanshan Li

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

50 Citations (Scopus)
Filter
Curtailed

Search results