Association of short-term air pollution with systemic inflammatory biomarkers in routine blood test: A longitudinal study

Niu Di, Weiliang He, Kaihua Zhang, Jian Cui, Jiang Chen, Jinming Cheng, Bao Chu, Shanshan Li, Yinyu Xie, Hao Xiang, Hebo Wang, Gongbo Chen, Yuming Guo

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

1 Citation (Scopus)
Filter
Finished

Search results