Association of Long-term Exposure to Ambient Air Pollutants With Risk Factors for Cardiovascular Disease in China

Bo Yi Yang, Yuming Guo, Iana Markevych, Zhengmin Min Qian, Michael S. Bloom, Joachim Heinrich, Shyamali C. Dharmage, Craig A. Rolling, Savannah S. Jordan, Mika Komppula, Ari Leskinen, Gayan Bowatte, Shanshan Li, Gongbo Chen, Kang Kang Liu, Xiao Wen Zeng, Li Wen Hu, Guang Hui Dong

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

54 Citations (Scopus)
Filter
Curtailed

Search results