Association of Long-term Exposure to Airborne Particulate Matter of 1 μmor Less with Preterm Birth in China

Yuan Yuan Wang, Qin Li, Yuming Guo, Hong Zhou, Xiaobin Wang, Qiaomei Wang, Haiping Shen, Yiping Zhang, Donghai Yan, Ya Zhang, Hongguang Zhang, Shanshan Li, Gongbo Chen, Jun Zhao, Yuan He, Ying Yang, Jihong Xu, Yan Wang, Zuoqi Peng, Hai Jun WangXu Ma

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

67 Citations (Scopus)

Search results