Ambient PM1 air pollution, blood pressure, and hypertension: Insights from the 33 Communities Chinese Health Study

Bo Yi Yang, Yuming Guo, Michael S. Bloom, Xiang Xiao, Zhengmin (Min) Qian, Echu Liu, Steven W. Howard, Tianyu Zhao, Si Quan Wang, Shanshan Li, Duo Hong Chen, Huimin Ma, Steve Hung Lam Yim, Kang Kang Liu, Xiao Wen Zeng, Li Wen Hu, Ru Qing Liu, Dan Feng, Mo Yang, Shu Li XuGuang Hui Dong

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

35 Citations (Scopus)
Filter
Curtailed

Search results