Office of the PVC & President (Suzhou)

Projects 2008 2021

Active

ARC Research Hub for Computational Particle Technology

Yu, A., Chu, K., Dong, K., Guo, B., Hapgood, K., Jiang, X., Kuang, S., Rudman, M., Selomulya, C., Shen, Y., Strezov, V., Wang, G., Yan, W., Yang, R., Zeng, Q., Zhao, D., Zhao, B., Zhou, Z., Zhu, H., Zou, R., Curtis, J., Evans, T., Fan, L., Hu, D., Li, J., Luding, S., Mao, X., Pan, R., Song, S., Williams, R., Zhu, J., Huang, H., Zhang, L. & Jiang, Y.

Jiangxi University of Science and Technology, Australian Research Council (ARC), Jiangsu Industrial Technology Research Institute (JITRI), Fujian Longking Co Ltd, Baosteel Group Corporation, Hamersley Iron Pty Limited, Monash University, The University of New South Wales, The University of Queensland , Western Sydney University, Macquarie University

31/12/1630/12/21

Project: Research