Office of the Pro Vice-Chancellor and President (Suzhou)

Projects

ARC Research Hub for Computational Particle Technology

Yu, A., Chu, K., Dong, K., Guo, B., Hapgood, K., Jiang, X., Kuang, S., Rudman, M., Selomulya, C., Shen, Y., Strezov, V., Wang, G., Yan, W., Yang, R., Zeng, Q., Zhao, D., Zhao, B., Zhou, Z., Zhu, H., Zou, R., Curtis, J., Evans, T., Fan, L., Hu, D., Li, J., Luding, S., Mao, X., Pan, R., Song, S., Williams, R., Zhu, J., Huang, H., Zhang, L. & Jiang, Y.

Jiangxi University of Science and Technology, Australian Research Council (ARC), Jiangsu Industrial Technology Research Institute (JITRI), Fujian Longking Co Ltd, Baosteel Group Corporation, Hamersley Iron Pty Limited, Monash University, University of New South Wales, University of Queensland , Western Sydney University, Macquarie University

31/12/1630/12/21

Project: Research