Projects 2003 2021

Filter
Active

ARC Research Hub for Computational Particle Technology

Yu, A., Chu, K., Dong, K., Guo, B., Hapgood, K., Jiang, X., Kuang, S., Rudman, M., Selomulya, C., Shen, Y., Strezov, V., Wang, G., Yan, W., Yang, R., Zeng, Q., Zhao, D., Zhao, B., Zhou, Z., Zhu, H., Zou, R., Curtis, J., Evans, T., Fan, L., Hu, D., Li, J., Luding, S., Mao, X., Pan, R., Song, S., Williams, R., Zhu, J., Huang, H., Zhang, L. & Jiang, Y.

Jiangxi University of Science and Technology, Australian Research Council (ARC), Jiangsu Industrial Technology Research Institute (JITRI), Fujian Longking Co Ltd, Baosteel Group Corporation, Hamersley Iron Pty Limited, Monash University, The University of New South Wales, The University of Queensland , Western Sydney University, Macquarie University

31/12/1630/12/21

Project: Research