Profiles

Photo of Bai-qian Dai

Bai-qian Dai

Person: Research

20092019

Prizes

Chinese Outstanding Self-financed Students Abroad

Bai-qian Dai (Recipient), 18 Mar 2015

Prize: National/international honour