Third rice crop as a gamble: The vulnerability of farmers in the Vietnamese Mekong Delta (May rủi lúa vụ 3: Tính dễ tổn thương của nông dân Đồng bằng Sông Cửu Long)

Press/Media: Expert Comment

Description

(Vietnamese) Từ sự kiện lịch sử Hạn mặn năm 2015-2016 dẫn tới những thiệt hại to lớn đối với nông dân trồng lúa vụ 3 ở Đồng bằng Sông Cửu Long, bài viết thảo luận nguyên nhân gây ra tình trạng dễ tổn thương của nông dân. Tại sao họ lại dễ bị thiệt hại từ hạn mặn? Sâu xa hơn, tại sao họ lại chấp nhận làm một vụ lúa rủi ro lớn như vậy? Để làm rõ điều đó, bài viết sử dụng dữ liệu định tính gồm phỏng vấn nông hộ và cán bộ địa phương cùng với phân tích tài liệu để chỉ ra những nguyên do tới từ HIỆN TẠI VÀ QUÁ KHỨ và từ phía NÔNG HỘ VÀ CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ. Bốn khía cạnh này cắt nhau. Ở chiều hiện tại, nông hộ thiếu hụt kinh nghiệm ứng phó với hạn mặn, tâm lý chủ quan, sự phụ thuộc vào độc canh lúa, và tâm lý đánh cược với thiên tai từ phía nông dân cùng với môi trường thiếu hụt các hỗ trợ chuyển đổi sinh kế từ môi trường chính sách kết hợp với nhau. Ở chiều quá khứ, đó là chính sách tăng cường nông nghiệp sau thống nhất đất nước cùng với quá trình xây dựng hệ thống thủy lợi ngăn mặn giữ ngọt khiến cho nông dân có cơ hội chuyển đổi từ một vụ/năm lên 2-3 vụ/năm. Từ đó vụ 3 trở thành một điểm nóng, vực giới hạn khiến nông dân đứng trước rủi ro cực lớn từ hạn hán và xâm nhập mặn. Như vậy, tính dễ tổn thương của nông dân trồng lúa vụ 3 trước hạn mặn là kết quả phát triển từ lịch sử tương tác giữa nông dân với tư cách là các chủ thể có năng lực hành động và môi trường chính sách thể chế với tư cách là cấu trúc xã hội.

Period5 Mar 2020

Media contributions

1

Media contributions

 • TitleMay rủi lúa vụ 3: Tính dễ tổn thương của nông dân Đồng bằng Sông Cửu Long (Third rice crop as a gamble: The vulnerability of farmers in the Vietnamese Mekong Delta)
  Degree of recognitionInternational
  Media name/outletTia Sang
  Media typePrint
  Country/TerritoryVietnam
  Date5/03/20
  DescriptionTừ sự kiện lịch sử Hạn mặn năm 2015-2016 dẫn tới những thiệt hại to lớn đối với nông dân trồng lúa vụ 3 ở Đồng bằng Sông Cửu Long, bài viết thảo luận nguyên nhân gây ra tình trạng dễ tổn thương của nông dân. Tại sao họ lại dễ bị thiệt hại từ hạn mặn? Sâu xa hơn, tại sao họ lại chấp nhận làm một vụ lúa rủi ro lớn như vậy? Để làm rõ điều đó, bài viết sử dụng dữ liệu định tính gồm phỏng vấn nông hộ và cán bộ địa phương cùng với phân tích tài liệu để chỉ ra những nguyên do tới từ HIỆN TẠI VÀ QUÁ KHỨ và từ phía NÔNG HỘ VÀ CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ. Bốn khía cạnh này cắt nhau. Ở chiều hiện tại, nông hộ thiếu hụt kinh nghiệm ứng phó với hạn mặn, tâm lý chủ quan, sự phụ thuộc vào độc canh lúa, và tâm lý đánh cược với thiên tai từ phía nông dân cùng với môi trường thiếu hụt các hỗ trợ chuyển đổi sinh kế từ môi trường chính sách kết hợp với nhau. Ở chiều quá khứ, đó là chính sách tăng cường nông nghiệp sau thống nhất đất nước cùng với quá trình xây dựng hệ thống thủy lợi ngăn mặn giữ ngọt khiến cho nông dân có cơ hội chuyển đổi từ một vụ/năm lên 2-3 vụ/năm. Từ đó vụ 3 trở thành một điểm nóng, vực giới hạn khiến nông dân đứng trước rủi ro cực lớn từ hạn hán và xâm nhập mặn. Như vậy, tính dễ tổn thương của nông dân trồng lúa vụ 3 trước hạn mặn là kết quả phát triển từ lịch sử tương tác giữa nông dân với tư cách là các chủ thể có năng lực hành động và môi trường chính sách thể chế với tư cách là cấu trúc xã hội.
  URLhttps://tiasang.com.vn/dien-dan/may-rui-lua-vu-3-tinh-de-ton-thuong-cua-nong-dan-dbscl-23041/
  PersonsKien Nguyen-Trung