Second Generations (166) Nathalie Huynh Chau Nguyen and South Vietnamese Soldiers: Memories of the Vietnam War and After / Thế hệ thứ Hai (Bài 166) Nathalie Huỳnh Châu Nguyễn kể chuyện những người lính Việt Nam Cộng hòa

Press/Media: Profile/Interview

Description

An award-winning researcher, Associate Professor Nathalie Nguyen focuses on the Vietnamese diaspora and the experiences of refugees. A graduate of the University of Oxford, she is the author of four books, two of which have been translated into other languages. Her latest book South Vietnamese Soldiers: Memories of the Vietnam War and After told the histories of the men – and women – who served in the former Republic of Vietnam Armed Forces.

Sinh trưởng trong một gia đình tị nạn người Việt ở Úc, Phó Giáo sư, nhà nghiên cứu xuất sắc Nathalie Huỳnh Châu Nguyễn đang giảng dạy tại Đại học Monash có niềm đam mê sâu sắc và khao khát tìm hiểu về hồi ức, chiến tranh Việt Nam và người Việt tị nạn. Cuốn sách mới nhất của cô “South Vietnamese Soldiers: Memories of the Vietnam War and After” viết về những cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa đã trả lại cho họ sự thật lịch sử như nó vốn có, cho những người lính miền Nam Việt Nam được cất tiếng nói của mình.

Period31 Oct 2018

Media coverage

1

Media coverage

 • TitleSecond Generations (166) Nathalie Huynh Chau Nguyen and South Vietnamese Soldiers: Memories of the Vietnam War and After / Thế hệ thứ Hai (Bài 166) Nathalie Huỳnh Châu Nguyễn kể chuyện những người lính Việt Nam Cộng hòa
  Degree of recognitionNational
  Media name/outletSBS Vietnamese / SBS Việt ngữ
  Media typeRadio
  Duration/Length/Size16 min 32 sec 30.27MB
  Country/TerritoryAustralia
  Date31/10/18
  DescriptionAn award-winning researcher, Associate Professor Nathalie Nguyen focuses on the Vietnamese diaspora and the experiences of refugees. A graduate of the University of Oxford, she is the author of four books, two of which have been translated into other languages. Her latest book South Vietnamese Soldiers: Memories of the Vietnam War and After told the histories of the men – and women – who served in the former Republic of Vietnam Armed Forces.
  Sinh trưởng trong một gia đình tị nạn người Việt ở Úc, Phó Giáo sư, nhà nghiên cứu xuất sắc Nathalie Huỳnh Châu Nguyễn đang giảng dạy tại Đại học Monash có niềm đam mê sâu sắc và khao khát tìm hiểu về hồi ức, chiến tranh Việt Nam và người Việt tị nạn. Cuốn sách mới nhất của cô “South Vietnamese Soldiers: Memories of the Vietnam War and After” viết về những cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa đã trả lại cho họ sự thật lịch sử như nó vốn có, cho những người lính miền Nam Việt Nam được cất tiếng nói của mình.
  Producer/AuthorKim Anh SBS Vietnamese
  URLhttps://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/en/audiotrack/second-generations-166-nathalie-huynh-chau-nguyen-and-south-vietnamese-soldiers-memories
  PersonsNathalie Nguyen

Keywords

 • Vietnamese Topical Features, Vietnam War, Vietnam War Veterans, Second Generation