Proč je zapotřebí podporovat umělecké vzdělávání (Why it is necessary to support art education)

Press/Media: Article/Feature

Description

Australská Monash University publikovala na své zpravodajské platformě Lens text zabývající se významem uměleckého vzdělávání pro rozvoj osobní i společenské identity.

Profesorka Renée Crawford v textu oponuje zvyšování poplatků za studium humanitních oborů, jež se dotkne také studia uměleckých disciplín. Na základě svého výzkumu ukazuje, v jakých ohledech je umělecké vzdělávání v oblasti hudby důležité pro rozvoj sociálních dovedností a nakolik přispívá k integraci znevýhodněných osob.

(Australia's Monash University published a text on its news platform Lens dealing with the importance of art education for the development of personal and social identity.

In the text, Professor Renée Crawford opposes the increase in fees for the study of humanities, which will also affect the study of artistic disciplines. Based on his research, he shows in what ways artistic education in the field of music is important for the development of social skills and how much it contributes to the integration of disadvantaged people.)

Period21 Sept 2020

Media coverage

1

Media coverage