Hạt giống yêu thương (Bài 93) Những điều chưa kể về người lính Việt Nam Cộng Hòa

Press/Media: Profile/Interview

Description

Cuốn sách về những hồi ức chiến tranh mang tên South Vietnamese Soldiers: Memories of the Vietnam War được nhiều chuyên gia đánh giá là phá vỡ bức màn ngăn cách, làm sáng tỏ những khía cạnh mà nhiều người chưa biết về chiến tranh Việt Nam. 

Nathalie Huynh Chau Nguyen has made a major contribution not only to the history of the Vietnam War but also to the history of wars and their aftermath.  

Period14 Apr 2016

Media coverage

1

Media coverage

 • TitleHạt giống yêu thương (Bài 93) Những điều chưa kể về người lính Việt Nam Cộng Hòa / Seeds of love (Episode 93)
  Degree of recognitionNational
  Media name/outletSBS Việt ngữ / SBS Vietnamese
  Media typeRadio
  Duration/Length/Size14 min 35 sec 6.7MB
  CountryAustralia
  Date14/04/16
  DescriptionCuốn sách về những hồi ức chiến tranh mang tên South Vietnamese Soldiers: Memories of the Vietnam War được nhiều chuyên gia đánh giá là phá vỡ bức màn ngăn cách, làm sáng tỏ những khía cạnh mà nhiều người chưa biết về chiến tranh Việt Nam.
  Nathalie Huynh Chau Nguyen has made a major contribution not only to the history of the Vietnam War but also to the history of wars and their aftermath.
  Producer/AuthorBích Ngọc SBS Vietnamese
  URLhttps://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/audiotrack/seeds-love-episode-93?language=vi
  PersonsNathalie Nguyen

Keywords

 • Vietnamese Topical Features, General News, Vietnamese